Dịch vụ tối ưu hệ thống

Thách thức

Việc đầu tư trang thiết bị và triển khai một hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin luôn tốn nhiều kinh phí của cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư lại là vấn đề khác và đôi khi còn có ý nghĩa quan trọng hơn.

Giải pháp

Với giải pháp tối ưu hệ thống công nghệ thông tin của SAVIS, chúng tôi sẽ giúp cơ quan, doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị.

Ngoài ra, với kinh nghiệm triển khai thành công mô hình Điện toán đám mây, công ty Savis có thể cung cấp giải pháp xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho cơ quan, doanh nghiệp dựa trên công nghệ tiên tiến này.

Lợi ích
  • Duy trì hệ thống CNTT hoạt động ổn định, thông suốt. Dễ dàng theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động và kiểm soát toàn bộ hệ thống.
  • Tối ưu hóa việc cấp phát và sử dụng tài nguyên của hệ thống, tận dụng những tài nguyên sẵn có, tránh lãng phí hoặc đầu tư nâng cấp không cần thiết.
  • Dễ dàng áp dụng các chính sách an ninh, chính sách truy cập sử dụng tài nguyên hệ thống đối với toàn bộ người dùng trong cơ quan, doanh nghiệp.
  • Tăng cường tính sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo hệ thống vẫn duy trì phục vụ người dùng kể cả khi có sự cố xảy ra.
  • Giải pháp linh hoạt, dễ dàng mở rộng nâng cấp hoặc chuyển đổi khi cần thiết.