Dịch vụ chiến lược và tối ưu hệ thống mạng

Thách thức

Kinh doanh đang ngày càng chuyển động nhanh chóng và phụ thuộc rất lớn vào công nghệ. Khi hệ thống mạng được phát triển; ứng dụng và công nghệ mới được áp dụng, bạn sẽ có cơ hội cải thiện mạng và môi trường truyền thông của mình, từ đó nâng cao hiệu suất, giảm chi phí và kết nối cơ sở hạ tầng mạng với các mục tiêu và sáng kiến kinh doanh.

Giải pháp

SAVIS cung cấp các dịch vụ chiến lược, đánh giá và tối ưu hóa nhằm giúp xác định vị trí mà bạn có thể đề xuất các hoạt động cải tiến và thực hiện việc cải tiến, đồng thời đảm bảo hệ thống mạng của công ty bạn phù hợp với chiến lược kinh doanh và được tối ưu hoá nhằm hỗ trợ hoạt động tốt nhất có thể.

Lợi ích
  • Giải quyết tính sẵn có, hiệu suất hoặc các vấn đề về quản lý mạng hiện có.
  • Thiết lập một mạng lưới và môi trường truyền thông hiệu quả về chi phí.
  • Nâng cao năng suất của nhân viên và tổ chức.
  • Kích hoạt và hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới và sáng tạo.