Dịch vụ Quản trị dự án
Thách thức

Trong thế giới dự án, dự án CNTT là phức tạp, rủi ro và chiếm tỉ lệ thất bại cao. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho người quản trị dự án: thiếu ngân sách, không đủ thời gian, thiếu nguồn lực, không hiểu rõ về công nghệ và kinh doanh… Những vấn đề này làm dự án CNTT phần lớn không đi đến đích hoặc đi đến đích nhưng không đúng tiến độ hoặc hiệu quả chưa đạt yêu cầu.

Giải pháp

SAVIS cung cấp dịch vụ Quản trị dự án CNTT giúp các khách hàng điều chỉnh các hoạt động của dự án, củng cố năng lực tổ chức, xác định và quản lý rủi ro nhằm đạt được hiệu suất dự án lớn hơn, thu được kết quả như mong muốn.

Chúng tôi không những hiểu rõ về đặc tính kỹ thuật đa dạng công nghệ, mà còn hiểu sâu sắc các lĩnh vực kinh doanh, các tác động ảnh hưởng của công nghệ đến kết quả kinh doanh, năng suất hoạt động, tài chính, thị phần doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Lập kế họach thi công, xác định tiêu chuẩn chất lượng các hạng mục thi công, giám sát tiến độ và chất lượng của dự án.
  • Quản lý các vấn đề phát sinh trong dự án.
  • Giám sát và bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
  • Quản lý mối quan hệ giữa các bên bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ, chủ đầu tư,…để bảo đảm dự án đạt mục tiêu đề ra.
Lợi ích
  • Cầu nối giữa nhà cung cấp giải pháp và chủ đầu tư.
  • Đảm bảo rằng các dự án hoàn thành trong phạm vi ngân sách và thời gian đã được thống nhất.
  • Hỗ trợ việc ra quyết định.
  • Hỗ trợ xử lý các các thay đổi trong dự án.