Dịch vụ chống tấn công mạng
Thách thức

Tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, với số lượng và cường độ các cuộc tấn công ngày càng tăng.

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2016, cứ 40 giây lại xuất hiện một cuộc tấn công vào doanh nghiệp, số lượng các cuộc tấn công từ mã độc tống tiền nhắm vào doanh nghiệp đã tăng lên gấp 3 lần. Cụ thể, các cuộc tấn công sử dụng mã độc tống tiền đã tăng từ 131.111 vụ trong giai đoạn 2014 -2015, lên 718.536 vụ trong giai đoạn 2015-2016.

Giải pháp

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin hiện nay, SAVIS cung cấp dịch vụ phòng ngừa và chống tấn công mạng nhằm ngăn chặn các hành vi tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin thông qua việc giám sát, thu thập và phân tích các sự kiện xảy ra trên hệ thống.

Lợi ích
  • Xử lý các mối nguy hiểm theo độ ưu tiên và mức độ an toàn.
  • Chống lại các phần mềm độc hại.
  • Rút ngắn thời gian phát hiện và khắc phục sự cố.