Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng TrustCA
Giới thiệu

TrustCA là dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên được cấp phép theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay, do SAVIS trực tiếp xây dựng và triển khai.

TrustCA cung cấp nhiều Sản phẩm và Giải pháp ưu việt cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của công cuộc Chuyển đổi số.

Hệ thống sản phẩm
 • Chứng thư số dành cho khách hàng cá nhân
 • Chứng thư số dành cho tổ chức/doanh nghiệp
 • Chứng thư số Code Signing (TrustCA Code Signing)
 • Chứng thư số SSL (TrustCA SSL)
 • Chứng thư số cho thiết bị (TrustCA Secure Device)
 • Chứng thư số hệ thống bảo mật Managed PKI
Giải pháp tích hợp

Trong mỗi sản phẩm của TrustCA sẽ được tích hợp những giải pháp công nghệ về lưu trữ điện tử, lưu trữ điện tử lâu dài, ký số và an ninh mạng… Trong đó, bao gồm những giải pháp nổi bật sau:

 • Giải pháp tự động hóa Quy trình & Quản lý tài liệu số – SAVIS BPM Paperless
 • Hoá đơn điện tử Go Invoice
 • Giải pháp số hóa, lưu trữ điện tử trên nền tảng Big Data – SAVIS e-Archive
 • Ký số điện tử tập trung SAVIS Signing Server
 • Ký số điện tử tập trung trên Mobile
 • Quản lý Khoá và Dịch vụ HSM trên nền tảng Cloud
 • Lưu trữ điện tử lâu dài (LTANS) & Dịch vụ công chứng điện tử (eNotarization)
 • Giải pháp bảo mật an ninh mạng Cyber Security